Medya ve İletişim

Bireyler olarak iletişimsizliğin bir anlaşma yoluna dönüştüğü günümüzde, gençlere sağlıklı bir iletişimin temel mantığı üzerinde çalışmalar yapılmakla birlikte sağlıklı bir iletişim üzerinde hemfikir olunduktan sonra bunu medya aracılığıyla nasıl yapılacağı sorularına cevabi bilgiler verilmektedir. Medyanın günümüzdeki etkinliğinin hangi yönlerde nasıl ve hangi biçimde kullanılması gerektirdiği anlatılmaktadır. Ayrıca Etkili bir iletişimin ve medya tasarımının hangi sonuçları ortaya çıkaracağının deneyimiyle ilgili gerekli eğitimler de verilmektedir.