Kurumsal Aidiyet

Organizasyonel bağlılık, bir kişinin çalıştığı şirkete karşı hissettikleridir ve her çalışanın şirketin ortak değerleri benimsemesini ifade eder. Bu nedenle organizasyonel bağlılık ve aidiyet, hem şirketin başarısına, hem de çalışanın kendi performansına olumlu anlamda etki eden bir konudur.
Çünkü çalışanların şirkete karşı duygusal bağlılıklarını ve aidiyetlerini artırmaya yönelik sistematik çalışmaların yapılması, şirketin yönetim kalitesine, hizmet kalitesine, müşteri memnuniyetine ve dolaylı olarak karlılığına çok önemli katkılar sağlayacaktır.
Buradan hareketle tasarlanan bu eğitimlerimizin amacı organizasyonel bağlılık ve aidiyet konusunun ne olduğunu ve hangi faktörlerin kurumsal bağlılığı etkilediğini ve bunun hangi sonuçlar yaratabileceğini aktarmak ve bu konuda pratik canlandırma (role play) çalışmaları ve örnek uygulamalarla katılımcıların farkındalık düzeylerini artırma amaçlı hizmetiçi eğitimler düzenlenmektedir.