İş Sağlığı ve Güvenliği

4857 Sayılı İş Kanunu uyarınca; işverenler işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyulup uyulmadığını denetlemek, işçileri karşı karşıya bulundukları mesleki riskler, alınması gerekli tedbirler, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek ve gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimini vermek zorundadırlar. İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerimizde "Önce Güvenlik Önce Sağlık" fikriyle hizmetiçi eğitimlerimizde ilk olarak teorik bilgi daha sonra uygulamalı eğitimler verilmektedir.