Eğitim Hizmetlerimiz

Ülkelerin geleceğini, gençlerinin nitelikleri belirler. Niteliği artırmanın yolu ise eğitimdir. Gençlik eğitimleri, gençlerin boş zamanlarını yararlı uğraşlarla değerlendirmenin yanında, onlara kendilerini ifade edebilme, üretime katkıda bulunarak kendini gerçekleştirme, sosyal ve güvenilir bir çevre edinme, gelecek için daha donanımlı hale gelme imkânları sunmaktadır. Düşünen, proje üreten, çözüme katkı sağlamaya çalışan bireyler, geleceğimizi kuracaktır. Yıldızlar Eğitim Aş. gençlerimizin geleceğe güvenle bakabilen, özgür, özgüveni olan ve sorumlu bireyler olarak toplumsal hayata katılmalarında birikimlerini onlarla paylaşmaya hazırdır. Güvenli bir gelecek güvenilir ellerle kurulabilir.

Yetişkin Eğitimi, genel eğitim formatının içinde, ancak kendine özgü yaklaşımları gerektiren bir eğitimdir. Yetişkinin yaşantıları, beklentileri ve ilgileri dikkate alınmadan yapılacak eğitim, zamanın boşa geçmesi demektir. Yetişkin eğitimini programlayıp gerçekleştirecek eğitimcinin, bütün bunların bilincinde ve işini iyi bilen biri olması gerekir. Yıldızlar Eğitim, yılların birikimi ve deneyimli kadrosu ile Yetişkin Eğitiminde her an yanınızda, her an hizmetinizdedir

Ülkemizin en önemli sorunlarından biri, ara eleman ve nitelikli iş gücü sorunudur. Bu kadar işsizin olduğu bir ülkede aranan elemanın bulunamaması, nitelikli insan eksikliğindendir. Yıldızlar Eğitim, yıllardır yürüttüğü projelerle, ülkemizin nitelikli iş gücüne katkı sağlamakta, sanayimizin ara eleman ihtiyacına destek vermektedir. Kurum içi eğitimleriniz, çalışanlarınızın daha verimli hale getirilmesi, yeniliklerden haberdar ve yararlanılabilmesi için Yıldızlar Eğitim her zaman yanınızdadır.

Kurumlarınızın “toplantı”, “seminer” ve “sergi” organizasyonları, Yıldızlar Eğitimin deneyimli kadroları tarafından gerçekleştirilir. Size düşen sadece ihtiyaçlarınızı bildirmek… Hangi konuda eğitim, sergi ya da seminer vs. istediğinizi belirlediyseniz, gerisi bizim işimiz. Gönlünüz ferah olsun.

Türk İslam Sanatları, son dönemde daha çok ilgi görmeye başlamıştır. Kültürümüzle doğrudan ilişkili olan bu branşların yeni nesillere aktarılması, kültürümüzün yaşatılmasına da katkıda bulunacaktır. Türkler, İslam dinini kabul ettikten sonra, doğal olarak sanat alanında da yeni sanatlar sentezi ortaya çıkmıştır. Görsel ve Plastik Sanatlar eğitimi, kursiyerlerin çeşitli konularda kendilerini ifade etmelerine, eleştirel yorumlar getirebilmelerine, yaşamların tüm alanlarında kullanacakları yaratıcı estetik düşünceyi geliştirmelerine katkı sağlayacaktır. Bu çalışmalarla insanlarımızın, kültürel değerlerimize aşina ve saygılı bireyler olarak yetişmeleri hedeflenmektedir.