Görsel Sanatlar

Görsel sanatlar eğitiminde; algılama, düşünme ve bedensel eylemlerin de katıldığı, süreç içerisinde kendini ifade etme şeklini öğrenmekle birlikte, öğrenciler bireysel yeteneklerini, estetik ve eleştirel yönlerini keşfetme, orijinal çözümler bulma yetilerini geliştirirler.
Sanata farklı bir gözle bakarak, kültürler arası farkındalığa duyarlı, özgüven duyguları gelişmiş bireyler olarak yetişmeleri sağlanmaktadır.