Türk İslam Sanatları

Son dönemde ilgi gören alanlardandır. Kültürümüzle doğrudan ilişkili olan bu branşların yeni nesillere aktarılması, kültürümüzün yaşatılmasına da katkıda bulunacaktır.

Türkler, İslam dinini kabul ettikten sonra doğal olarak sanat alanında Türk-İslam sentezi ortaya çıkmıştır.

Bu sentez içinde Tezyini Sanatlar olarak Hat sanatı, Tezhip, Minyatür, Ebru, Gravür, Kat’ı, Çini, Kalemişi’ni örnek gösterebiliriz.

Türk-İslam Sanatları’nın yaşatılabilmesi için bu sanatlardan:

Hüsn-ü Hat, Tezhip, Ebru öğretilen branşlarımızdır.

Kurs merkezimizde talebe göre diğer geleneksel sanat branşları açılacaktır

Hüsn-ü Hat Sanatı: Hat sanatı denilince İslam harfleri çevresinde oluşmuş güzel yazı sanatı akla gelir. Hat sanatıyla uğraşan kişiye “güzel yazı yazan sanatçı” anlamına gelen “hattat” adı verilir. Hattatlar yüzyıllar boyu usta-çırak ilişkisi içinde yetişmişlerdir.
Kursumuzda Rika, Nesih ve Sülüs yazı türleri öğretilmektedir.

Tezhip Sanatı: Tezhip günümüzde daha çok İslam kökenli kitap bezeme sanatlarına verilen addır. Tezhip sanatını icra eden erkelere müzehhip bayanlara müzehhibe adı verilir. Kursumuzda Tezhip eğitimi devamlılık şartıyla icra edilmekte, sergiler yapılmaktadır.

Ebru Sanatı: Ebru, kâğıt üzerine, özel yöntemlerle yapılan geleneksel bir süsleme sanatıdır. Diğer bir deyişle Ebru, kitreyle yoğunlaştırılmış su üzerine tezyini kağıt ile resim yapma sanatıdır.