Müzik ve Gösteri Sanatları

Müzik ve Gösteri Sanatları çalışmalarımızda gençlerimizin müzik ve gösteri sanatları alanındaki yeteneklerinin keşfedilip değerlendirilmesi için imkanlar sunuluyor. Bunun için ilk etapta gençlerimizin ilgi duydukları müzik türü seçilir ve öğrencimizi o alanda yetiştirmek üzere eğitimcilerimizin özel ilgisiyle çalışmaları devam ettiriyoruz. Gösteri sanatları ve müziğin iç içe olduğu bu alanda birbirini destekleyen eğitimler verilir.

Dil

Yabancı dil öğretiminde dilbilgisi kurallarına bağımlı, pratikten uzak bir işleyişten ziyade dil için gerekli olan okuma, dinlediğini anlama, yazma ve konuşmaya da eşit ağırlık vererek, kurs süresi boyunca öğrencilerin dille aktif olarak ilgilenmelerini hedef ediniyoruz.

Dil kurslarımızda kur şeklinde kademeli olarak verilmektedir.

Yabancı dil eğitiminde, okuma - yazma- konuşma - dinleme becerilerini öğrencilere kazandırmak esastır. Derslerimiz öğrenci merkezli olarak %50 oranında dinleme ve konuşma ağırlıklı olarak yapılmaktadır.

Yabancı Dil Kurslarımız:
İngilizce
Almanca
İtalyanca
Rusça
Arapça
Osmanlıca (Osmanlı Türkçesi)
Arnavutça
Boşnakça

Psikolojik Rehberlik ve Moral Değerler

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimimiz; kendini tanıyan, kendisi ve çevresiyle sağlıklı iletişim kurabilen, yeteneklerinin bilincinde ve bu yeteneklerini olumlu yönde kullanabilen, ruhsal bütünlüğünü tamamlama yönünde çaba sarf eden, toplumun etik değerlerini benimseyen ve bu değerler çerçevesinde yaşamını sürdüren bireyler yetiştirme amacını taşımaktadır.
Bu amaç doğrultusunda birimimizde görevli psikolojik danışmanlar, bireysel danışmanlık, grup görüşmeleri yapmakta ve de çeşitli eğitim seminerleri vermektedir.

Türk İslam Sanatları

Son dönemde ilgi gören alanlardandır. Kültürümüzle doğrudan ilişkili olan bu branşların yeni nesillere aktarılması, kültürümüzün yaşatılmasına da katkıda bulunacaktır.

Türkler, İslam dinini kabul ettikten sonra doğal olarak sanat alanında Türk-İslam sentezi ortaya çıkmıştır.

Bu sentez içinde Tezyini Sanatlar olarak Hat sanatı, Tezhip, Minyatür, Ebru, Gravür, Kat’ı, Çini, Kalemişi’ni örnek gösterebiliriz.

Türk-İslam Sanatları’nın yaşatılabilmesi için bu sanatlardan:

Hüsn-ü Hat, Tezhip, Ebru öğretilen branşlarımızdır.

Kurs merkezimizde talebe göre diğer geleneksel sanat branşları açılacaktır

Hüsn-ü Hat Sanatı: Hat sanatı denilince İslam harfleri çevresinde oluşmuş güzel yazı sanatı akla gelir. Hat sanatıyla uğraşan kişiye “güzel yazı yazan sanatçı” anlamına gelen “hattat” adı verilir. Hattatlar yüzyıllar boyu usta-çırak ilişkisi içinde yetişmişlerdir.
Kursumuzda Rika, Nesih ve Sülüs yazı türleri öğretilmektedir.

Tezhip Sanatı: Tezhip günümüzde daha çok İslam kökenli kitap bezeme sanatlarına verilen addır. Tezhip sanatını icra eden erkelere müzehhip bayanlara müzehhibe adı verilir. Kursumuzda Tezhip eğitimi devamlılık şartıyla icra edilmekte, sergiler yapılmaktadır.

Ebru Sanatı: Ebru, kâğıt üzerine, özel yöntemlerle yapılan geleneksel bir süsleme sanatıdır. Diğer bir deyişle Ebru, kitreyle yoğunlaştırılmış su üzerine tezyini kağıt ile resim yapma sanatıdır.

Anne İstişareleri

Çocukların bedensel ve ruhsal gelişimi annelerinin çocuklarına olan yaklaşımlarıyla doğru orantılı bir şekilde gelişmektedir. Bu bağlamda anneliğin ne denli önemli ve sorumluluk isteyen bir görev olduğunu da görmekteyiz. Böylesine önemli bir göreve sahip annelerimizle buluşuyor ve çocuklarının eğitimi üzerinde istişarelerde bulunuyoruz. Bu çalışmamıza çocuğuna doğru eğitimi verme kaygısı olan anneleri ve anne adaylarını bekliyoruz.

El Sanatları

El sanatları kişinin kendi elleriyle üretimde bulunduğu hobi ve aktiviteleri kapsayan bir sanat dalıdır. Bu üretim zevk ya da ticari amaçlı olabilir. Bazı el sanatları yüzyıllardan beri geçerli olan geleneklere dayanmaktadır. Bu sanatların yaşatılması için

Türk el sanatlarının içinde bulunan ebru sanatı, kırkyama, nakış, çini ve bakır işlemeciliği eğitimleri verilmektedir.

Aile Okulu

Bu eğitimde katılımcılara, sağlıklı ve güçlü bir aileye sahip olmanın önemli bir ayrıcalık olduğu, ailenin yerinin doldurulamayacağı ve taşıdığı değerlerin başka hiçbir kurum tarafından ikame edilemeyeceği gibi gerekçelerle toplumun ailenin önemine dikkatini çekmekilmesi sağlanacak ve
aileleri çocukların gelişim dönemleri hakkında bilgilendirerek onlarla daha doğru iletişim kurmalarına yardımcı olunacak, ailede bireyler arası ilişkilerin sağlamlaştırılması, sorunların çözümü ve muhtemel sorunların ortaya çıkmaması için rehberlik hizmetleri verilecektir.,