Plastik Sanatlar

Görsel sanatlar eğitiminde gençlerimiz; algılama, düşünme ve bedensel eylemlerin de katıldığı, süreç içerisinde kendini ifade etme şeklini öğrenmekle birlikte, öğrenciler bireysel yeteneklerini, estetik ve eleştirel yönlerini keşfetme, orijinal çözümler bulma yetilerini geliştirirler.
Sanata farklı bir gözle bakarak, kültürler arası farkındalığa duyarlı, özgüven duyguları gelişmiş bireyler olarak yetişmeleri sağlanmaktadır.

Müzik ve Gösteri Sanatları

Müzik ve Gösteri Sanatları çalışmalarımızda gençlerimizin müzik ve gösteri sanatları alanındaki yeteneklerinin keşfedilip değerlendirilmesi için imkanlar sunuluyor. Bunun için ilk etapta gençlerimizin ilgi duydukları müzik türü seçilir ve öğrencimizi o alanda yetiştirmek üzere eğitimcilerimizin özel ilgisiyle çalışmaları devam ettiriyoruz. Gösteri sanatları ve müziğin iç içe olduğu bu alanda birbirini destekleyen eğitimler verilir.

Bilişim Teknolojileri

Bilişim teknolojisi, bilginin toplanmasında, işlenmesinde, depolanmasında, ağlar aracılığıyla bir yerden bir yere iletilip kullanıcıların hizmetine sunulmasında kullanılan iletişim ve bilgisayarlar dâhil bütün teknolojileri kapsayan teknolojilerdir.
Gençlerimiz bilişim teknolojisinin 4 temel kategorisinden; yazılım, hizmetler, donanım ve ekipmanlar konularında teorik ve pratik olarak eğitilmektedir.

Medya ve İletişim

Bireyler olarak iletişimsizliğin bir anlaşma yoluna dönüştüğü günümüzde, gençlere sağlıklı bir iletişimin temel mantığı üzerinde çalışmalar yapılmakla birlikte sağlıklı bir iletişim üzerinde hemfikir olunduktan sonra bunu medya aracılığıyla nasıl yapılacağı sorularına cevabi bilgiler verilmektedir. Medyanın günümüzdeki etkinliğinin hangi yönlerde nasıl ve hangi biçimde kullanılması gerektirdiği anlatılmaktadır. Ayrıca Etkili bir iletişimin ve medya tasarımının hangi sonuçları ortaya çıkaracağının deneyimiyle ilgili gerekli eğitimler de verilmektedir.

Kişisel Gelişim

Kişisel Gelişim bireyi çok yönlü geliştirmeyi amaçlar. Çünkü insanı sosyal hayatta etkili, verimli, güçlü kılmanın yolu bilgi yapılandırmasıdır. İnsan bunu ancak farklı öğrenmeler gerçekleştirerek yapar. Bu öğrenmeler arasında ilşki kurduğu takdirde yaratıcı düşünme becerisi kazanabilir. İşte kişisel gelişim eğitiminde bireylerin en üst seviyede bilgi donanımı ile güçlendirilmesi eğitimi verilmektedir.

Dil

Yabancı dil öğretiminde dilbilgisi kurallarına bağımlı, pratikten uzak bir işleyişten ziyade dil için gerekli olan okuma, dinlediğini anlama, yazma ve konuşmaya da eşit ağırlık vererek, kurs süresi boyunca öğrencilerin dille aktif olarak ilgilenmelerini hedef ediniyoruz.

Dil kurslarımızda kur şeklinde kademeli olarak verilmektedir.

Yabancı dil eğitiminde, okuma - yazma- konuşma - dinleme becerilerini öğrencilere kazandırmak esastır. Derslerimiz öğrenci merkezli olarak %50 oranında dinleme ve konuşma ağırlıklı olarak yapılmaktadır.

Yabancı Dil Kurslarımız:
İngilizce
Almanca
İtalyanca
Rusça
Arapça
Osmanlıca (Osmanlı Türkçesi)
Arnavutça
Boşnakça

Spor

Gençlere ulaşabilmenin en kolay ve etkin yolu spordur. Sportif faaliyetlerimiz; futbol, basketbol, voleybol masa tenisi,bilardo ve dart eğitimleri verilmekle birlikte gençlerimize kurallara uyma, birlik, dayanışma, işbirliği ve paylaşma duygusu gibi değerlerin de kazandırılması amaçlanmaktadır.

Psikolojik Rehberlik ve Moral Değerler

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimimiz; kendini tanıyan, kendisi ve çevresiyle sağlıklı iletişim kurabilen, yeteneklerinin bilincinde ve bu yeteneklerini olumlu yönde kullanabilen, ruhsal bütünlüğünü tamamlama yönünde çaba sarf eden, toplumun etik değerlerini benimseyen ve bu değerler çerçevesinde yaşamını sürdüren bireyler yetiştirme amacını taşımaktadır.
Bu amaç doğrultusunda birimimizde görevli psikolojik danışmanlar, bireysel danışmanlık, grup görüşmeleri yapmakta ve de çeşitli eğitim seminerleri vermektedir.

Atölye-Kulüp Çalışmaları

Gençlerimizin eğitimlerini branş dersleriyle sınırlamayıp, onlara daha fazla zaman ayırmak için oluşturduğumuz kültürel etkinliklerimiz, değişik alanlardaki aktivitelerimizle gençliğin heyecanını ve nabzını diri tutmaya devam ediyoruz. Atölyemize katılan gençlere atölyeye katılım belgesi veriliyor.

Türk İslam Sanatları

Son dönemde ilgi gören alanlardandır. Kültürümüzle doğrudan ilişkili olan bu branşların yeni nesillere aktarılması, kültürümüzün yaşatılmasına da katkıda bulunacaktır.

Türkler, İslam dinini kabul ettikten sonra doğal olarak sanat alanında Türk-İslam sentezi ortaya çıkmıştır.

Bu sentez içinde Tezyini Sanatlar olarak Hat sanatı, Tezhip, Minyatür, Ebru, Gravür, Kat’ı, Çini, Kalemişi’ni örnek gösterebiliriz.

Türk-İslam Sanatları’nın yaşatılabilmesi için bu sanatlardan:

Hüsn-ü Hat, Tezhip, Ebru öğretilen branşlarımızdır.

Kurs merkezimizde talebe göre diğer geleneksel sanat branşları açılacaktır

Hüsn-ü Hat Sanatı: Hat sanatı denilince İslam harfleri çevresinde oluşmuş güzel yazı sanatı akla gelir. Hat sanatıyla uğraşan kişiye “güzel yazı yazan sanatçı” anlamına gelen “hattat” adı verilir. Hattatlar yüzyıllar boyu usta-çırak ilişkisi içinde yetişmişlerdir.
Kursumuzda Rika, Nesih ve Sülüs yazı türleri öğretilmektedir.

Tezhip Sanatı: Tezhip günümüzde daha çok İslam kökenli kitap bezeme sanatlarına verilen addır. Tezhip sanatını icra eden erkelere müzehhip bayanlara müzehhibe adı verilir. Kursumuzda Tezhip eğitimi devamlılık şartıyla icra edilmekte, sergiler yapılmaktadır.

Ebru Sanatı: Ebru, kâğıt üzerine, özel yöntemlerle yapılan geleneksel bir süsleme sanatıdır. Diğer bir deyişle Ebru, kitreyle yoğunlaştırılmış su üzerine tezyini kağıt ile resim yapma sanatıdır.

Yayın Çalışmaları

Yayınlarımız basılı ve elektronik ortamda dağıtılmak üzere iki bölümden oluşmaktadır.

Dergilerimiz ve broşürlerimiz basılı yayınlar arasındadır. Dergilerimizde, hitap ettiğimiz kitleye göre; eğitim, kültür, spor, sosyal faaliyetler gibi başlıklar yer almakktadır.
Bir çok eğitim merkezlerinde dergiler,öğrenci ve eğitimcilerinin yazılarından derlenen
dönemlik çalışmalardır.


Elektronik ortamda ise e-bülten çalışmalarımız vardır. Bir dönem boyunca yapılan faaliyetleri ve çalışmaların gösterildiği aylık yada üç aylık çalışmalardır.