Psikolojik Rehberlik ve Moral Değerler

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimimiz; kendini tanıyan, kendisi ve çevresiyle sağlıklı iletişim kurabilen, yeteneklerinin bilincinde ve bu yeteneklerini olumlu yönde kullanabilen, ruhsal bütünlüğünü tamamlama yönünde çaba sarf eden, toplumun etik değerlerini benimseyen ve bu değerler çerçevesinde yaşamını sürdüren bireyler yetiştirme amacını taşımaktadır.
Bu amaç doğrultusunda birimimizde görevli psikolojik danışmanlar, bireysel danışmanlık, grup görüşmeleri yapmakta ve de çeşitli eğitim seminerleri vermektedir.