Gazaltı Kaynakçılığı

Gazaltı Kaynakçılığı kursunda; gazaltı(MİG-MAG) kaynağında farklı tel ve gaz kullanarak çeliklerin ve çelik olmayan metallerin kaynaklarını tekniğine uygun olarak yapabilme eğitimi verilmektedir.

Kuaförlük

Kuaförlük kursunda; saç kesimi, renklendirme, şekillendirme ve bakımına ilişkin işlemleri, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde, estetik yorum katarak, yapabilme eğitimi verilmektedir.

Hasta ve Yaşlı Bakıcılığı

Ev ve kurumlarda kendi sorumluluklarının bilinci altında; hasta ve yaşlı bireylerin günlük ihtiyaçlarını kendi ve hasta yaşlının sağlığını koruyarak karşılayabilme eğitimi verilmektedir.

Elektrik Tesisatçılığı

Elektrik tesisatçılığı kursunda; binalara ait elektrik tesisatını projeye uygun olarak döşeme, tesisatın kontrol, bakım ve onarımı yapabilme eğitimi verilmektedir.

Doğalgaz İç Tesisatçılığı

Isıtma ve doğalgaz iç tesisatçılığına kursunda; konutlarda merkezî ısıtma ve doğalgaz sistemlerinin projeye uygun olarak mühendis kontrolünde montajını yapabilme, cihazları uygun mahallere ve tesisata bağlayabilme, cihaz baca kontrollerini ve bağlantısını yapabilme, cihazları sağlıklı, güvenli ve verimli olarak çalıştırabilme, tesisatın test, bakım ve onarımına ilişkin işlemleri, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapabilme eğitim ve öğretimi verilmektedir.

Konfeksiyon İşçiliği

Konfeksiyon İşçiliği kursunda; dikiş makineleriyle isteğe uygun biçim ve şekilderde dikiş yapabilme eğitimi verilmektedir.

Temizlik Elemanı Eğitimi

Temizlik Elemanı kursunda; kişisel hijyenden başlanmak üzere, temizlik elemanın davranışları, kir türleri, temizlik malzeme seçimlerinde dikkat edilecek faktörler, temizlikte kullanılan başlıca malzemeler, temizlik yöntemleri ve metotları, temizlik malzemelerinin güvenli kullanımı, yüzey temizliği ve çevre temizliğinin kontrolü konularında eğitim verilmektedir.

Yönetici Sekreterliği

Yönetici Sekreterliği kursunda; işlerin akışını belirleyebilme, işlere yön verebilme, herhangi bir buyruğa gerek duymadan görev ve sorumluluklarını yerine getirebilme, gerekirse diğer bölüm çalışanlarıyla işlerin işleyişi hakkında iletişim kurup, onları da yönlendirerek işin verimliliğini ve kalitesini en üst düzeye çıkarabilecek bilgi ve beceri eğitimi verilmektedir.

Çocuk Bakımı Elemanı

Eğitim kurumlarında çocuğun günlük bakımını, beslenmesini, fiziksel güvenliğini sağlayan, çocuğun yaşına uygun basit etkinlik malzemelerini hazırlama işlemlerini; öğretmen, öğretmen yardımcısının gözetimi ve denetiminde yapma yeterliklerini kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretimi verilmektedir.

Satış Elemanı Yetiştirme

Satış Elemanı Yetiştirme kursunda; satış ortamını hazırlayabilme, ürünü kontrol edebilme, satışa sunabilme, satabilen ürünleri takip edebilme ve satış sonrası işlemleri yapabilme eğitimleri verilmektedir.

Bilgisayarlı Muhasebe

Bilgisayarlı Muhasebe kursunda; günlük kasayı tutabilme ve kasa denkliğini sağlayabilme, haftalık ödeme planı çıkartabilme, günlük nakit akışını denetleyebilme, stok takibi yapabilme, ayrıca müşteri çek ve senetleriyle ilgili işlemleri banka nezdinde yapabilme, firma çeklerin takibini yapabilme, perakende satışlarda yazar kasa ve post işlemlerini yapabilme, evrak intikalini sağlayabilme, muhasebe programlarıyla birlikte bilgisayarda Office programını da kullanabilme eğitimi verilmektedir.

Grafik Animasyon

Grafik Animasyon kursunda; web sayfaları için resim, animasyon ve web araçları hazırlayabilme, yeni tasarımlar üretebilme ve uygulayabilme eğitimi verilmektedir.

Web Tasarımı

Web tasarım kursunda, kursiyerler müfredat içerisinde bulunan programları, teorik ve uygulamalı olarak verilmekle birlikte web dizayn programları eğitimi de verilerek(Photoshop , HTML, Flash , Dreamveawer) kolay ve hızlı bir şekilde web sitesi yapabilme, yönetebilme becerisi kazandırılmaktadır.