Bilişim Teknolojileri

Bilişim teknolojisi, bilginin toplanmasında, işlenmesinde, depolanmasında, ağlar aracılığıyla bir yerden bir yere iletilip kullanıcıların hizmetine sunulmasında kullanılan iletişim ve bilgisayarlar dâhil bütün teknolojileri kapsayan teknolojilerdir.
Gençlerimiz bilişim teknolojisinin 4 temel kategorisinden; yazılım, hizmetler, donanım ve ekipmanlar konularında teorik ve pratik olarak eğitilmektedir.