Dil

Yabancı dil öğretiminde dilbilgisi kurallarına bağımlı, pratikten uzak bir işleyişten ziyade dil için gerekli olan okuma, dinlediğini anlama, yazma ve konuşmaya da eşit ağırlık vererek, kurs süresi boyunca öğrencilerin dille aktif olarak ilgilenmelerini hedef ediniyoruz.

Dil kurslarımızda kur şeklinde kademeli olarak verilmektedir.

Yabancı dil eğitiminde, okuma - yazma- konuşma - dinleme becerilerini öğrencilere kazandırmak esastır. Derslerimiz öğrenci merkezli olarak %50 oranında dinleme ve konuşma ağırlıklı olarak yapılmaktadır.

Yabancı Dil Kurslarımız:
İngilizce
Almanca
İtalyanca
Rusça
Arapça
Osmanlıca (Osmanlı Türkçesi)
Arnavutça
Boşnakça