Anne İstişareleri

Çocukların bedensel ve ruhsal gelişimi annelerinin çocuklarına olan yaklaşımlarıyla doğru orantılı bir şekilde gelişmektedir. Bu bağlamda anneliğin ne denli önemli ve sorumluluk isteyen bir görev olduğunu da görmekteyiz. Böylesine önemli bir göreve sahip annelerimizle buluşuyor ve çocuklarının eğitimi üzerinde istişarelerde bulunuyoruz. Bu çalışmamıza çocuğuna doğru eğitimi verme kaygısı olan anneleri ve anne adaylarını bekliyoruz.