Performans ve Verimlilik

Performans ve Verimlilik eğitimiyle bölüm/birim ve organizasyonun amaçladıklarıyla sizin elde etmek istedikleriniz arasında yakın bağ kurup bir performans ve verimlilik kültürü oluşturulmaktadır.Bu eğitimde katılımcılara kendi performans ve verimliliğinin yönetiminde liderlik etme becerileri ve araçları kazandırılacaktır.Böylece, katılımcı kendi başarılarına ve bölümlerine/birimlerine ve de organizasyonlarının başarısına katkıda bulunmuş olacaktır.